adsorbentem

Encyklopedia PWN

chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
chem. równanie ilościowo opisujące adsorpcję wielowarstwową;
chromatografia, w której fazę nieruchomą stanowi adsorbent (np. żel krzemionkowy, tlenek glinu);
desorpcja
[łac. sorbeo ‘wchłaniam’],
proces odwrotny do adsorpcji (czasem ogólnie — do sorpcji);
dynamity
[gr. dýnamis ‘siła’, ‘moc’],
silne górnicze materiały wybuchowe o konsystencji plastycznej;
związki chemiczne o budowie krzemianów,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia