a.a.

Encyklopedia PWN

Daumont à la
[domą̣ a la; fr.],
pot. sposób zaprzęgania do powozu 2 koni (np. do wolanta) lub 4 koni (np. do kaleszy), którymi powozili siedzący na tych koniach jeźdźcy (zw. forysiami lub — we Francji — pocztylionami), także rodzaj kaleszy bez kozła stangreckiego.
Dejneka Aleksandr A., ur. 21 V 1899, Kursk, zm. 5 VI 1969, Moskwa,
malarz rosyjski;
Delwig Anton A., baron, ur. 17 VIII 1798, Moskwa, zm. 26 I 1831, Petersburg,
poeta rosyjski;
Diegtiariow Wasilij A., ur. 2 I 1880, Tuła, zm. 16 I 1949, Moskwa,
ros. generał, inżynier, konstruktor broni strzeleckiej;
Dmitriewski Iwan A., ur. 11 III 1734, zm. 8 XI 1821,
rosyjski aktor, reżyser;
Dobrolubow Nikołaj A., ur. 5 II 1836, Niżni Nowogród, zm. 29 XI 1861, Petersburg,
ros. myśliciel, publicysta i krytyk literacki;
Dogiel Walentin A., ur. 26 II 1882, Kazań, zm. 1 VI 1955,
Leningrad (ob. Petersburg), zoolog sowiecki;
Dołmatowski Jewgienij A., ur. 1915, zm. 1994,
poeta rosyjski;
dos-à-dos, boudeuse
[do a dọ; fr., ‘plecami do siebie’; budọ̈:z; fr., ‘dąsający się’],
mała kanapka, na której osoby siedzą do siebie plecami, przedzielone wspólnym oparciem;
du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas
[düsüblịm o ridikụ̈l ilnjakępạ; fr., ‘od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok’],
słowa Napoleona I w czasie odwrotu spod Moskwy 1812.
Emin Fiodor A., właśc. Mahomet Ali Emin, ur. ok. 1735, Stambuł, zm. 29 IV 1770, Petersburg,
pisarz rosyjski;
Engelhardt Władimir A., ur. 4 XII 1894, Moskwa, zm. 10 VII 1984, tamże,
biochemik rosyjski;
Fabrikant Walentin A., ur. 1907, zm. 1991,
fizyk ros., optyk;
Fadiejew Aleksandr A., ur. 24 XII 1901, Kimry (gubernia twerska), zm. 13 V 1956, Moskwa,
pisarz rosyjski;
faire bonne mine à mauvais jeu
[fer bon min a mowẹ żọ̈; fr.],
robić dobrą minę do złej gry.
Faworski Władimir A., ur. 15 III 1886, Moskwa, zm. 29 XII 1964, tamże,
grafik i malarz rosyjski;
Fiedin Konstantin A., ur. 24 II 1892, Saratów, zm. 15 VII 1977, Moskwa,
powieściopisarz rosyjski;
Fiedotow Pawieł A., ur. 4 VI 1815, Moskwa, zm. 26 XI 1852, tamże,
malarz rosyjski;
fil à fil
[fr.],
tkanina wełniana o splocie skośnym, w której sąsiednie nitki, zarówno osnowy, jak i wątku, mają różne barwy lub odcienie, dzięki czemu powstaje charakterystyczny barwny wzór — skośny, schodkowy.
Fłorienski, Florenski, Pawieł A., ur. 9 I 1882, Yevlax (Azerbejdżan), zm. 8 XII 1937, W. Sołowieckie,
ros. teolog prawosł., filozof, historyk sztuki, fizyk.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
a I
1. «pierwsza litera alfabetu»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: pierwszy»
4.  «kilkakrotnie powtórzona głoska, nucona przy usypianiu dziecka»
5. «szósty dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
a II
1. «spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.»
2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.»
3. «spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.»
4. «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.»
5. «spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.»
6. «spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.»
a III «partykuła nawiązująca do kontekstu lub sytuacji i zarazem wprowadzająca wypowiedzenia o różnych odcieniach intonacyjnych, np. A nie mówiłam? A niech sobie śpiewa.»
a IV «wykrzyknik wyrażający różne stany uczuciowe»
a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
a capite [wym. a kapite] «od nowego wiersza»
a cappella [wym. a kapella] «bez akompaniamentu instrumentów»
a conto [wym. a konto] «zaliczkowo»
a contrario [wym. a kontrario] «przeciwnie»
a cunabulis [wym. a kunabulis] «od dzieciństwa»
A.D., AD «Anno Domini»
à discrétion [wym. a diskresją] «według własnego uznania»
A-dur «gama lub tonacja durowa»
a fronte «ułożony w zwykłym porządku alfabetycznym»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
a linea «od nowego wiersza»
a-moll «gama lub tonacja molowa»
a posteriori
1. «na podstawie faktów»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie na podstawie uprzedniego doświadczenia»
a priori
1. «bez zapoznania się z faktami»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia»
à propos [wym. a propo] «wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi»
à rebours [wym. a rebur] «na odwrót»
a tergo «ułożony w odwróconym porządku alfabetycznym»
a vista, awista «bez przygotowania, od razu»
bric-à-brac [wym. brikabrak] «zbiór przedmiotów o charakterze antykwarycznym»
fil-à-fil [wym. filafil] «wełniana tkanina ubraniowa z przędzy czesankowej»
ménage à trois [wym. menaż a trua] «trójkąt małżeński»
pièce à thèse [wym. pjesates] «dramat mieszczański o charakterze dydaktyczno-publicystycznym, popularny w drugiej połowie XIX w.»
pied-à-terre [wym. pjedater] «mieszkanie, z którego korzysta się od czasu do czasu»
poco a poco [wym. poko a poko] muz. «z wolna, stopniowo»
roman à clef [wym. romãnakle] zob. powieść z kluczem.
roman à thèse [wym. romãnatez] zob. powieść z tezą.
terminus a quo [wym. terminus a kwo] «moment przyjęty za początek czegoś»
tête-à-tête I [wym. tetatet] «sam na sam, zwłaszcza z osobą przeciwnej płci»
tête-à-tête II [wym. tetatet] «spotkanie sam na sam dwóch osób, zwłaszcza przeciwnej płci»
tout à fait [wym. tut a fe] «całkiem, w zupełności»
vis-à-vis I [wym. wizawi] «naprzeciwko»
vis-à-vis II [wym. wizawi] «osoba znajdująca się lub mieszkająca naprzeciwko»
witamina A «witamina odgrywająca podstawową rolę w procesie widzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia