a.a.

Encyklopedia PWN

Bakunin Michaił A., ur. 18 V 1814, Priamuchino (gubernia twerska), zm. 1 VII 1876, Berno,
rosyjski teoretyk anarchizmu i działacz rewolucyjny.
Bałakiriew Milij A., ur. 2 I 1837, Niżni Nowogród, zm. 29 V 1910, Petersburg,
kompozytor rosyjski;
Baratynski, Boratynski, Jewgienij A., ur. 2 III 1800, Mara (gubernia tambowska), zm. 11 VII 1844, Neapol,
poeta rosyjski;
Bek Aleksandr A., ur. 3 I 1903, Saratów, zm. 2 XI 1972, Moskwa,
ros. pisarz i publicysta;
Belicer Władimir A., ur. 1906, zm. 1988,
biochemik ukr.;
Bestużew Aleksandr A., pseud. Marlinski, ur. 3 XI 1797, Petersburg, zm. 19 VI 1837, Adler (ob. dzielnica Soczi),
ros. pisarz i krytyk literacki;
Bestużew Nikołaj A., ur. 1791, zm. 1855,
ros. publicysta i pisarz;
Beutler Bruce A., ur. 29 XII 1957, Chicago,
amerykański immunolog i genetyk; profesor Scripps Research Institute w La Jolla;
Biełopolski Aristarch A., ur. 1 VII 1854, Moskwa, zm. 16 V 1934, Pułkowo,
astronom rosyjski;
Bierdiajew Nikołaj A., Berdjaev Nikolaj A., ur. 6 III 1874, Kijów, zm. 24 III 1948, Clamart k. Paryża,
filozof ros.; zwolennik personalizmu i egzystencjalizmu.
Błagonrawow Anatolij A., ur. 1 VI 1894, Ańkowo (obwód włodzimierski), zm. 4 II 1975,
ros. uczony, generał artylerii;
Bogdanow Aleksandr A., właśc. Aleksander A. Malinowski, ur. 22 VIII 1873, Sokółka k. Grodna, zm. 7 IV 1928, Moskwa,
ros. filozof, ekonomista, działacz polit., z zawodu lekarz.
Bogolomec Aleksandr A., ur. 24 V 1881, Kijów, zm. 19 VII 1946, tamże,
fizjopatolog ukraiński;
Bogorodicki Wasilij A., ur. 19 IV 1857, Carewokoszajsk (ob. Joszkar Oła), zm. 23 XII 1941, Kazań,
językoznawca rosyjski;
Bołotowa Żanna A., ur. 19 X 1941, Oziero Karaczi (rejon nowosybirski),
ros. aktorka teatralna i filmowa;
Boncz-Brujewicz Michaił A., ur. 9 II 1888, Orzeł, zm. 7 XI 1940, Leningrad (ob. Petersburg),
radiotechnik rosyjski;
Borzow Aleksandr A., ur. 29 VII 1874, Woroneż, zm. 6 III 1939, Moskwa,
rosyjski geograf, geomorfolog i kartograf;
Bredichin Fiodor A., ur. 26 XI 1831, Nikołajewo, zm. 1 V 1904, Petersburg,
astronom rosyjski;
bric-à-brac
[brikabrạk; fr.],
zbiór przedmiotów o charakterze antykwarycznym mających różną wartość.
Brusiłow Aleksiej A., ur. 31 VIII 1853, Tyflis (ob. Tbilisi), zm. 17 III 1926, Moskwa,
generał rosyjski;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
a I
1. «pierwsza litera alfabetu»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: pierwszy»
4.  «kilkakrotnie powtórzona głoska, nucona przy usypianiu dziecka»
5. «szósty dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
a II
1. «spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.»
2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.»
3. «spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.»
4. «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.»
5. «spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.»
6. «spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.»
a III «partykuła nawiązująca do kontekstu lub sytuacji i zarazem wprowadzająca wypowiedzenia o różnych odcieniach intonacyjnych, np. A nie mówiłam? A niech sobie śpiewa.»
a IV «wykrzyknik wyrażający różne stany uczuciowe»
a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
a capite [wym. a kapite] «od nowego wiersza»
a cappella [wym. a kapella] «bez akompaniamentu instrumentów»
a conto [wym. a konto] «zaliczkowo»
a contrario [wym. a kontrario] «przeciwnie»
a cunabulis [wym. a kunabulis] «od dzieciństwa»
A.D., AD «Anno Domini»
à discrétion [wym. a diskresją] «według własnego uznania»
A-dur «gama lub tonacja durowa»
a fronte «ułożony w zwykłym porządku alfabetycznym»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
a linea «od nowego wiersza»
a-moll «gama lub tonacja molowa»
a piacere [wym. a piaczere] «wskazówka dotycząca tempa wykonania utworu: według upodobania, do woli»
a posteriori
1. «na podstawie faktów»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie na podstawie uprzedniego doświadczenia»
a priori
1. «bez zapoznania się z faktami»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia»
à propos [wym. a propo] «wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi»
à rebours [wym. a rebur] «na odwrót»
a tergo «ułożony w odwróconym porządku alfabetycznym»
a vista, awista «bez przygotowania, od razu»
bric-à-brac [wym. brikabrak] «zbiór przedmiotów o charakterze antykwarycznym»
fil-à-fil [wym. filafil] «wełniana tkanina ubraniowa z przędzy czesankowej»
ménage à trois [wym. menaż a trua] «trójkąt małżeński»
pièce à thèse [wym. pjesates] «dramat mieszczański o charakterze dydaktyczno-publicystycznym, popularny w drugiej połowie XIX w.»
pied-à-terre [wym. pjedater] «mieszkanie, z którego korzysta się od czasu do czasu»
poco a poco [wym. poko a poko] muz. «z wolna, stopniowo»
roman à clef [wym. romãnakle] zob. powieść z kluczem.
roman à thèse [wym. romãnatez] zob. powieść z tezą.
terminus a quo [wym. terminus a kwo] «moment przyjęty za początek czegoś»
tête-à-tête I [wym. tetatet] «sam na sam, zwłaszcza z osobą przeciwnej płci»
tête-à-tête II [wym. tetatet] «spotkanie sam na sam dwóch osób, zwłaszcza przeciwnej płci»
tout à fait [wym. tut a fe] «całkiem, w zupełności»
vis-à-vis I [wym. wizawi] «naprzeciwko»
vis-à-vis II [wym. wizawi] «osoba znajdująca się lub mieszkająca naprzeciwko»
witamina A «witamina odgrywająca podstawową rolę w procesie widzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia