a.a.

Encyklopedia PWN

największy we Włoszech i jeden z największych w Europie międzynarodowy, wielobranżowy koncern przemysłowy, założony 1888, z siedzibą w Mediolanie;
tajna grupa współpracowników J. Piłsudskiego, utworzona w połowie 1917;
Ostużew Aleksandr A., właśc. A. Pożarow, ur. 28 IV 1874, Woroneż, zm. 1 III 1953, Moskwa,
aktor rosyjski;
Perseus A
[gr.],
Perseusz A, Per A — 3C84, NGC 1275,
silne źródło promieniowania radiowego leżące w centrum Gromady Galaktyk w Perseuszu;
poco a poco
[pọko a pọko; wł.],
poco un poco,
muz. z wolna, stopniowo;
Pointe-à-Pitre
[puęt a pịtr],
m. w Gwadelupie (departament zamor. Francji), w środkowej części wyspy Gwadelupa, nad Kanałem Rivière Salée.
Sołonicyn Anatolij A., ur. 30 VIII 1934, Bogorodzk, zm. 11 VI 1982, Moskwa,
ros. aktor filmowy;
Striepietowa Polina (Piełagieja) A., ur. ok. 4 X 1850, Niżni Nowogród, zm. 17 X 1903, Petersburg,
aktorka rosyjska;
Szołochow Michaił A., ur. 24 V 1905, stanica Wieszeńska (obecnie obwód rostowski), zm. 21 II 1984, tamże,
prozaik rosyjski.
Towstonogow Gieorgij A., ur. 28 IX 1915, Tyflis (ob. Tbilisi), zm. 1989, Leningrad (ob. Petersburg),
reżyser rosyjski.
Virgo A, Vir A, Panna A, M 87,
astr. najjaśniejsze radioźródło w gwiazdozbiorze Panny;
Wołoszyn Maksimilian A., właśc. M.A. Kirijenko-Wołoszyn, ur. 28 V 1877, Kijów, zm. 11 VIII 1932, Koktebel (Krym),
ros. poeta i malarz;
Żukowski Wasilij A., ur. 9 II 1783, Miszenskoje, zm. 24 IV 1852,
poeta rosyjski;
Abraham a Santa Clara Wymowa, właśc. Johann Ulrich Megerle Wymowa, ur. 2 VII 1644, Kreenheinstetten k. Messkirch, zm. 1 XII 1709, Wiedeń,
austr. pisarz satyryczny, mnich zakonu augustianów bosych;
Abramow Fiodor A., ur. 29 II 1920, Wierkoła (obwód archangielski), zm. 14 V 1983, Leningrad,
pisarz rosyjski;
Abrikosow Aleksiej A., ur. 25 VI 1928, Moskwa, zm. 29 III 2017, Palo Alto,
fizyk rosyjski;
Académie de France à Rome
[akademị dö frã:s a ro:m],
rzym. filia paryskiej Król. Akademii Malarstwa i Rzeźby;
acetylokoenzym A, acetylo-CoA, czynny octan,
reszta kwasu octowego związana tioestrowo z koenzymem A, CH3CO–S–CoA;
Achmadulina Bella (Izabiełła) A., ur. 10 IV 1937, Moskwa, zm.29 XI 2010, Pierediełkino,
poetka rosyjska;
Agence Centrale Polonaise à Lausanne
[ażạ̃:s sãtrạl polonẹ:z a lozạn; fr.],
polski ośrodek informacyjno-propagandowy 1915–19, → Centralna Agencja Polska w Lozannie.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
a I
1. «pierwsza litera alfabetu»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: pierwszy»
4.  «kilkakrotnie powtórzona głoska, nucona przy usypianiu dziecka»
5. «szósty dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
a II
1. «spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.»
2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.»
3. «spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.»
4. «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.»
5. «spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.»
6. «spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.»
a III «partykuła nawiązująca do kontekstu lub sytuacji i zarazem wprowadzająca wypowiedzenia o różnych odcieniach intonacyjnych, np. A nie mówiłam? A niech sobie śpiewa.»
a IV «wykrzyknik wyrażający różne stany uczuciowe»
a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
a capite [wym. a kapite] «od nowego wiersza»
a cappella [wym. a kapella] «bez akompaniamentu instrumentów»
a conto [wym. a konto] «zaliczkowo»
a contrario [wym. a kontrario] «przeciwnie»
a cunabulis [wym. a kunabulis] «od dzieciństwa»
A.D., AD «Anno Domini»
à discrétion [wym. a diskresją] «według własnego uznania»
A-dur «gama lub tonacja durowa»
a fronte «ułożony w zwykłym porządku alfabetycznym»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
a linea «od nowego wiersza»
a-moll «gama lub tonacja molowa»
a posteriori
1. «na podstawie faktów»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie na podstawie uprzedniego doświadczenia»
a priori
1. «bez zapoznania się z faktami»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia»
à propos [wym. a propo] «wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi»
à rebours [wym. a rebur] «na odwrót»
a tergo «ułożony w odwróconym porządku alfabetycznym»
a vista, awista «bez przygotowania, od razu»
bric-à-brac [wym. brikabrak] «zbiór przedmiotów o charakterze antykwarycznym»
fil-à-fil [wym. filafil] «wełniana tkanina ubraniowa z przędzy czesankowej»
ménage à trois [wym. menaż a trua] «trójkąt małżeński»
pièce à thèse [wym. pjesates] «dramat mieszczański o charakterze dydaktyczno-publicystycznym, popularny w drugiej połowie XIX w.»
pied-à-terre [wym. pjedater] «mieszkanie, z którego korzysta się od czasu do czasu»
poco a poco [wym. poko a poko] muz. «z wolna, stopniowo»
roman à clef [wym. romãnakle] zob. powieść z kluczem.
roman à thèse [wym. romãnatez] zob. powieść z tezą.
terminus a quo [wym. terminus a kwo] «moment przyjęty za początek czegoś»
tête-à-tête I [wym. tetatet] «sam na sam, zwłaszcza z osobą przeciwnej płci»
tête-à-tête II [wym. tetatet] «spotkanie sam na sam dwóch osób, zwłaszcza przeciwnej płci»
tout à fait [wym. tut a fe] «całkiem, w zupełności»
vis-à-vis I [wym. wizawi] «naprzeciwko»
vis-à-vis II [wym. wizawi] «osoba znajdująca się lub mieszkająca naprzeciwko»
witamina A «witamina odgrywająca podstawową rolę w procesie widzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia