Zat Gdańską

Encyklopedia PWN

Gdański, Basen, Gdansk Basin,
basen w południowo-wschodniej części dna Morza Bałtyckiego, w Zat. Gdańskiej;
Gdańskie, Pobrzeże, Pobrzeże Wschodniopomorskie,
wschodnia część Pobrzeży Południowobałtyckich, otacza półkolem Zat. Gdańską;
woj. w północnej części Polski, nad Morzem Bałtyckim; graniczy z woj.: warmińsko-mazurskim (na wschodzie), kujawsko-pomor. (na południu), wielkopol. (na południowym zachodzie) i zachodniopomor. (na zachodzie); na północy M. Bałtyckie z Zat. Gdańską i Zalewem Wiślanym.
miasto wojewódzkie (woj. pomor.), pow. grodzki, przy ujściu Wisły do Zat. Gdańskiej.
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, nad Zat. Gdańską, na styku odmiennych, bardzo zróżnicowanych regionów — Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego, w aglomeracji gdańskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia