Gdańskie, Pobrzeże
 
Encyklopedia PWN
Gdańskie, Pobrzeże, Pobrzeże Wschodniopomorskie,
wschodnia część Pobrzeży Południowobałtyckich, otacza półkolem Zat. Gdańską;
charakterystyczne 2 długie piaszczyste mierzeje — Helska i Wiślana, oraz izolowane, opadające stromo ku morzu kępy morenowe; P.G. jest przecięte ujściowym odcinkiem Wisły, która utworzyła tu dużą deltę zw. Żuławami Wiślanymi; P.G. obejmuje ponadto Pobrzeże Kaszubskie (na zachód od Wisły) oraz Wysoczyznę Elbląską, Równinę Warmińską i Wybrzeże Staropruskie (na wschód od Wisły); gł. m.: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Sopot.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Gdańskie Pobrzeże fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia