Warszawy

Encyklopedia PWN

Miłosz Czesław, ur. 30 VI 1911, Szetejnie (Litwa), zm. 14 VIII 2004, Kraków,
poeta, prozaik, eseista, uznawany za największego polskiego poetę XX w..
poczta
[wł.],
instytucja, zwykle państwowa, świadcząca usługi pocztowe (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i inne) oraz niektóre usługi telekomunikacyjne i pieniężno-bankowe;
Singer Icchok, Isaac Bashevis Singer Wymowa, ur. 14 VII lub 26 XI 1904, Leoncin k. Warszawy, zm. 24 VII 1991, Miami (USA),
prozaik żydowski, tworzący w języku jidysz.
Strzembosz Tomasz Romuald, ur. 11 IX 1930, Warszawa, zm. 16 X 2004, tamże,
brat Adama, historyk;
dzielnica w południowo-zachodniej części lewobrzeżnej Warszawy;
dzielnica na południowym wschodzie prawobrzeżnej Warszawy, częściowo w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego;
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
dzielnica w południowo-zachodniej części lewobrzeżnej Warszawy;
Wójcicki, Wóycicki, Kazimierz Władysław, ur. 3 III 1807, Warszawa, zm. 2 VIII 1879, tamże,
pisarz i historyk, folklorysta, edytor;
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
cmentarz w Warszawie; zał. 1884 na terenie rozparcelowanego folwarku i w. Bródno, pierwotnie dla pochówku niezamożnej ludności Pragi, a od 1888 również całej Warszawy.
Brudziński Józef Polikarp, ur. 16 I 1874, Bolewo k. Płocka, zm. 18 XII 1917, Warszawa,
lekarz pediatra i neurolog;
Chełmoński Józef, ur. 7 XI 1849, Boczki k. Łowicza, zm. 6 IV 1914, Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego,
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce.
Christiani Franciszek Ksawery, ur. 4 XI 1772, Dukla, zm. 7 VI 1842, Warszawa, budowniczy dróg i mostów,
inżynier; pionier budowy dróg bitych w Królestwie Polskim;
Cieślewski Tadeusz (st.), ur. 22 X 1870, Warszawa, zm. 27 VI 1956, tamże,
ojciec Tadeusza, malarz;
Dąbrowska Maria, ur. 6 X 1889, Russów k. Kalisza, zm. 19 V 1965, Warszawa,
pisarka i publicystka, autorka Nocy i dni i Dzienników.
Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia