Warszawy

Encyklopedia PWN

przedsiębiorstwo państw. o szczególnym znaczeniu gosp.-obronnym;
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie, ukr. Ukrajinśkyj naukowyj instytut u Warszawi,
ukr. placówka nauk.-badawcza, działająca 1930–39 pod patronatem władz pol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia