Warszawy

Encyklopedia PWN

komisariat powołany 8 IX 1939 przez dowódcę obrony Warszawy gen. W. Czumę w celu zaspokojenia potrzeb walczącego wojska i zapewnienia ludności cywilnej możliwie normalnych warunków życia.
utworzona 1907 przez Tow. Biblioteki Publicznej ze zbiorów Czytelni Nauk. (zał. 1890);
teatr powstały 1955 z przekształcenia Teatru Domu Wojska Polskiego (zał. w Warszawie 1949), od 1957 pod obecną nazwą, okresowo w latach 80. pod wspólną dyrekcją z Teatrem Rzeczypospolitej;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do 2011 w Warszawie.
potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros., → Biełgorodzki Pułk.
konspiracyjny dziennik popołudniowy, wyd. 1943–44;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia