Warszawy

Encyklopedia PWN

zwyczajowa nazwa licznych żeńskich katol. zgromadzeń zakonnych;
Gierymski Maksymilian, ur. 9 X 1846, Warszawa, zm. 16 IX 1874, Bad Reichenhall (Bawaria),
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców polskich przełomu romantyzmu i realizmu.
Gomulicki Wiktor, pseud. Fantazy, ur. 17 X 1848, Ostrołęka, zm. 14 II 1919, Warszawa,
ojciec Juliusza Wiktora, poeta, powieściopisarz, eseista, krytyk lit., badacz dziejów Warszawy, bibliofil i kolekcjoner.
Kasprzycki Wincenty, ur. 1802, Warszawa(?), zm. 27 V 1849, tamże,
malarz, litograf;
Kenig Marian Mieczysław, ur. 29 VII 1895, Warszawa, zm. 13 V 1959, Stara Miłosna k. Warszawy,
działacz socjalist., kapitan;
Kieniewicz Stefan, ur. 20 IX 1907, Dereszewicze (Polesie), zm. 2 V 1992, Konstancin k. Warszawy,
historyk; badacz dziejów Polski XIX w.;
Knaphajs Mosze, ur. 25 VIII 1910, Warszawa, zm. 25 I 1992, Buenos Aires,
żydowski poeta i prozaik, tworzący w języku jidysz;
Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura, ur. 4 II 1746, Mereczowszczyzna k. Kossowa (Polesie), zm. 15 X 1817, Solura (Szwajcaria),
generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794.
Kotarbiński Tadeusz, ur. 31 III 1886, Warszawa, zm. 3 X 1981, tamże,
polski filozof i logik, twórca reizmu i prakseologii.
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
Lutosławski Witold, ur. 25 I 1913, Warszawa, zm. 7 II 1994, tamże,
kompozytor, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki polskiej w XX w..
Łopaciński Euzebiusz, pseud. Ananke, ur. 1 III 1882, Kijów, zm. 19 IV 1961, Warszawa,
historyk, archiwista, kolekcjoner;
Matejko Jan, ur. 24 VI 1838, Kraków, zm. 1 XI 1893, tamże,
malarz, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego.
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
Michałowski Kazimierz, ur. 14 XI 1901, Tarnopol, zm. 1 I 1981, Warszawa,
polski archeolog, egiptolog, historyk sztuki.
Mokronowski Stanisław, ur. 10 I 1761, Bogucin k. Włocławka, zm. 19 X 1821, Warszawa,
bratanek Andrzeja, generał;
instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające zbiory z zakresu kultury książki.
Nowicki Maciej, ur. 26 VI 1910, Czyta (Syberia), zm. 31 VIII 1950, Egipt,
polski architekt i grafik.
politechnika
[gr. polýtechnos ‘biegły w wielu sztukach’],
naukozn. wielokierunkowa wyższa uczelnia techniczna o poziomie uniwersyteckim.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia