Warszawy

Encyklopedia PWN

organizacja zawodowa, utworzona 1944, skupiająca artystów plastyków, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych lub inne szkoły wyższe, kształcące na kierunkach plast.;
organizacja zał. 1922 w Warszawie przez 7 związków, jako najwyższa władza sport. w Polsce
Związek Postępowo-Demokratyczny, Postępowa Demokracja, pedecja,
partia polit. zał. XII 1904 w Królestwie Pol., łącząca w programie światopogląd lewicowej inteligencji i wskazania pozytywizmu;
partia polit., zał. 1889 w Warszawie;
konspiracyjna organizacja syndykalistyczna, utworzona X 1939 w Warszawie; do IV 1941 działał pod nazwą Wolność i Lud;
regionalna, z czasem ogólnopol. organizacja, zał. 1919 w Warszawie, w celu rozwijania i jednoczenia amatorskiego ruchu teatr. i śpiewaczego, zwłaszcza na wsi oraz w innych środowiskach (szkolnych, żołnierskich);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia