Warszawy

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych i materialnych interesów pisarzy oraz udział w kształtowaniu kultury nar. (początkowo tylko jako reprezentacja interesów zawodowych środowiska lit.).
organizacja młodzieżowa, powołana VII–VIII 1945, politycznie związana z SD;
organizacja młodzieżowa, utworzona VII 1948 w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży Tow. Uniw. Robotniczego, Związku Młodzieży Demokr., Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Pol. „Wici”, Związku Walki Młodych;
organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w okresie rozpadu ZMP;
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie;
tajna lewicowa organizacja patriotyczna, zał. 1839 w Warszawie przez emisariusza TDP J.W. Mazurkiewicza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia