Warszawy

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona X 1939 przez czł. SD i Związku Pol. Młodzieży Demokr.;
Związek Odwetu (ZO), właśc. Związek Odwetowy,
pion walki bieżącej ZWZ, utworzony 20 IV 1940;
tajna organizacja inteligencka, zał. w Warszawie przed I wojną świat.;
organizacja zawodowa, utworzona 1944, skupiająca artystów plastyków, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych lub inne szkoły wyższe, kształcące na kierunkach plast.;
organizacja zał. 1922 w Warszawie przez 7 związków, jako najwyższa władza sport. w Polsce
Związek Postępowo-Demokratyczny, Postępowa Demokracja, pedecja,
partia polit. zał. XII 1904 w Królestwie Pol., łącząca w programie światopogląd lewicowej inteligencji i wskazania pozytywizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia