Warszawy

Encyklopedia PWN

Zumbach Jan Eugeniusz, ur. 14 IV 1915, Warszawa, zm. 1986,
pilot, podpułkownik;
organizacja konserwatywna w Królestwie Pol.;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
organizacja twórcza, powstała 1945 jako kontynuacja przedwojennego Stow. Kompozytorów Pol., zrzeszająca pol. kompozytorów i, w odrębnej sekcji, muzykologów, skupionych w 8 oddziałach terenowych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP),
organizacja zał. 1948, z siedzibą w Warszawie;
stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych i materialnych interesów pisarzy oraz udział w kształtowaniu kultury nar. (początkowo tylko jako reprezentacja interesów zawodowych środowiska lit.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia