WARSZAWA

Encyklopedia PWN

Zygmunt III Waza, ur. 20 VI 1566, Gripsholm (Szwecja), zm. 30 IV 1632, Warszawa,
król Polski, król Szwecji.
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
Banachiewicz Tadeusz, ur. 13 II 1882, Warszawa, zm. 17 XI 1954, Kraków,
polski astronom, geodeta i matematyk.
Baudouin de Courtenay
[bo:duę̣ dö kurtönẹ]
Jan Ignacy Niecisław Wymowa, ur. 13 III 1845, Radzymin, zm. 3 XI 1929, Warszawa,
najwybitniejszy polski językoznawca, jeden z największych lingwistów świata.
Bąkowski Zenon, ur. 19 VIII 1920, zm. 1 X 1992, Warszawa,
skrzypek i pedagog muzyczny;
Bogucki Janusz, ur. 14 XII 1916, Kraków, zm. 17 XI 1995, Warszawa,
krytyk artyst., teoretyk sztuki, malarz;
Bogusławski Jan, ur. 12 V 1910, Warszawa, zm. 3 V 1982, tamże,
architekt;
Bogusławski Wojciech, ur. 9 IV 1757, Glinno k. Poznania, zm. 23 VII 1829, Warszawa,
ojciec Stanisława, aktor, dramatopisarz, reżyser, dyrektor teatru.
Borowski Karol, właśc. K. Billauer, ur. 27 XII 1886, Warszawa, zm. 7 VIII 1968, tamże,
reżyser, aktor.
cmentarz w Warszawie; zał. 1884 na terenie rozparcelowanego folwarku i w. Bródno, pierwotnie dla pochówku niezamożnej ludności Pragi, a od 1888 również całej Warszawy.
chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
Chmielewski Jan Olaf, ur. 8 XI 1895, Niżni Nowogród, zm. 1 XII 1974, Warszawa,
architekt i urbanista; jeden z twórców i teoretyków współcz. planowania przestrzennego w Polsce, propagator zasad ochrony krajobrazu.
Christiani Franciszek Ksawery, ur. 4 XI 1772, Dukla, zm. 7 VI 1842, Warszawa, budowniczy dróg i mostów,
inżynier; pionier budowy dróg bitych w Królestwie Polskim;
Cieplak Piotr, ur. 9 V 1960, Częstochowa,
reżyser;
Cieślewski Tadeusz (st.), ur. 22 X 1870, Warszawa, zm. 27 VI 1956, tamże,
ojciec Tadeusza, malarz;
Ciniselli
[czinizẹlli] Wymowa,
rodzina wł. artystów cyrku:
Corazzi
[korạcci]
Antonio Wymowa, ur. 17 XII 1792, Livorno, zm. 28 IV 1877, Florencja,
architekt włoski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu europejskiego.
cyrk
[łac. circus ‘koło’, ‘okrąg’],
w staroż. Rzymie budowla odkryta z areną w środku, otoczoną amfiteatralną widownią, miejsce wyścigu kwadryg, walk gladiatorów, występów akrobatów i tancerzy; obecnie budynek lub namiot, w którym kolistą arenę otacza amfiteatr. widownia, a także rodzaj widowiska rozrywkowego, złożonego m.in. z pokazów akrobatycznych, ekwilibrystycznych, tanecznych i tresury zwierząt.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia