WARSZAWA

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa Zapasowego Pułku Strzelców Pol. w armii ros., → Biełgorodzki Pułk.
konspiracyjny dziennik popołudniowy, wyd. 1943–44;
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
gazeta konspiracyjna, wyd. XI 1942–VII 1944, 2 razy w tygodniu;
Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie, ukr. Ukrajinśkyj naukowyj instytut u Warszawi,
ukr. placówka nauk.-badawcza, działająca 1930–39 pod patronatem władz pol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia