WARSZAWA

Encyklopedia PWN

część Warszawy obejmująca 7 dzielnic na pr. brzegu Wisły: Pragę Północ, Pragę Południe, Targówek, Białołękę, Rembertów, Wawer i Wesołą;
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
czasopismo socjalist.,
Sierpiński Wacław Franciszek, ur. 14 III 1882, Warszawa, zm. 21 X 1969, tamże,
matematyk polski.
Skórewicz Kazimierz, ur. 11 XI 1866, Stubecłek (Wołyń), zm. 11 XII 1950, Warszawa,
architekt i konserwator zabytków;
robotnicza organizacja kult.-oświat. i zawodowa;
Strzembosz Tomasz Romuald, ur. 11 IX 1930, Warszawa, zm. 16 X 2004, tamże,
brat Adama, historyk;
naukozn. dobrowolne, samorządne stowarzyszenia pracowników nauki, ludzi uprawiających działalność naukową niezawodowo i tzw. przyjaciół nauki (mecenasów, sponsorów, działaczy kulturalnych), zakładane w celu wspólnego prowadzenia działalności naukowej różnego typu (badań, dyskusji naukowych itp.), popierania nauki przez stwarzanie warunków jej rozwoju, publikowania i upowszechniania jej wyników oraz reprezentowania jej interesów wobec władz i opinii publicznej.
transplantacja
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’],
przeszczepianie,
zabieg przeniesienia komórek (np. szpiku), tkanek (np. skóry) bądź narządów (np. serca, nerek) w obrębie jednego organizmu lub między dwoma organizmami;
Traugutt Romuald, ur. 16 I 1826, Szostakowo k. Wysokiego Mazowieckiego, zm. 5 VIII 1864, Warszawa,
ostatni dyktator powstania styczniowego 1863–64.
Treliński Mariusz, ur. 28 III 1962, Warszawa,
reżyser operowy i film.
Vogel Zygmunt, zw. Ptaszek, ur. 15 VI 1764, Warszawa lub Wołczyn, zm. 20 IV 1826, Warszawa,
malarz akwarelista, rysownik;
dzielnica w południowej części lewobrzeżnej Warszawy, nad Wisłą, Wilanówką i Kanałem Sobieskiego;
Wójcicki, Wóycicki, Kazimierz Władysław, ur. 3 III 1807, Warszawa, zm. 2 VIII 1879, tamże,
pisarz i historyk, folklorysta, edytor;
Zahorski Andrzej, ur. 15 VII 1923, Warszawa, zm. 15 XII 1992, tamże,
historyk;
Zelwerowicz Aleksander, ur. 14 VIII 1877, Lublin, zm. 18 VI 1955, Warszawa,
aktor, reżyser;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia