„Głos Warszawy”
 
Encyklopedia PWN
„Głos Warszawy”,
gazeta konspiracyjna, wyd. XI 1942–VII 1944, 2 razy w tygodniu;
pismo obwodu warsz. PPR; w czasie powstania warsz. ukazywał się nieregularnie 6 VIII–2 X 1944; redaktor m.in. W. Bieńkowski, Z. Jarosz, J. Morawski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia