Ukrainie

Encyklopedia PWN

wojna między Polską a sowiecką Rosją;
konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęty w II 2014.
rzeka, prawy dopływ Sanu, w Polsce i na Ukrainie, w województwie podkarpackim;
zachodnia część Beskidów Lesistych (Beskidy Wschodnie), w Polsce oraz na Słowacji i Ukrainie (południowy skraj), między doliną Osławy na zachodzie a Przełęczą Użocką i obszarem źródliskowym Sanu na wschodzie i na południe od dolin potoków Głuchego i Czarnego (uchodzi do Jez. Solińskiego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia