Ukrainie

Encyklopedia PWN

wojna między Polską a sowiecką Rosją;
rzeka, prawy dopływ Sanu, w Polsce i na Ukrainie, w województwie podkarpackim;
zachodnia część Beskidów Lesistych (Beskidy Wschodnie), w Polsce oraz na Słowacji i Ukrainie (południowy skraj), między doliną Osławy na zachodzie a Przełęczą Użocką i obszarem źródliskowym Sanu na wschodzie i na południe od dolin potoków Głuchego i Czarnego (uchodzi do Jez. Solińskiego);
Bug, ukr. Zachidnyj Buh, Zakhidnyi Buh, białorus. Buh, ros. Zapadnyj Bug,
rzeka na Ukrainie, Białorusi i w Polsce, do 1962 traktowana jako prawy dopływ Wisły, później uznana za lewy dopływ Narwi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia