Ukrainie

Encyklopedia PWN

Żurowski Józef, ur. 4 X 1892, Podhajczyki (Ukraina), zm. 22 I 1936, Kraków,
archeolog;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia