Bieszczady Zachodnie
 
Encyklopedia PWN
Bieszczady Zachodnie, Bieszczady,
zachodnia część Beskidów Lesistych (Beskidy Wschodnie), w Polsce oraz na Słowacji i Ukrainie (południowy skraj), między doliną Osławy na zachodzie a Przełęczą Użocką i obszarem źródliskowym Sanu na wschodzie i na południe od dolin potoków Głuchego i Czarnego (uchodzi do Jez. Solińskiego);
ciąg kilku pasm górskich, z których najwyższe to pasmo Tarnicy (1346 m), gdzie znajdują się także szczyty: Krzemień (1335 m), Halicz (1333 m), Bukowe Berdo (1313 m), Kopa Bukowska (1312 m); wśród pozostałych pasm wyróżniają się połoniny: Wetlińska (1253 m) i Caryńska (1297 m), pasmo graniczne, pasmo Wołosania i Chryszczatej, Otryt. B.Z. są zbud. z utworów fliszowych silnie pofałdowanych, pochylonych, miejscami nasuniętych (tzw. fałdy dukielskie); charakterystyczne dla B.Z. długie grzbiety górskie są zbud. z odpornych piaskowców; pomiędzy nimi ciągną się obniżenia wypreparowane w mniej odpornych skałach, gł. w łupkach. Północne stoki B.Z. odwadniają dopływy Sanu i Dniestru, południowe — dopływy Cisy. Stoki porośnięte lasami, gł. bukowo-jodłowymi; górna granica lasu przebiega na wys. 1100–1200 m, powyżej leżą łąki, zw. tu połoninami; cechą charakterystyczną jest brak piętra regla górnego. B.Z. są słabo zaludnione; gł. zajęciem ludności jest leśnictwo i pasterstwo; stopniowo rośnie rola turystyki — region ma duże walory krajobrazowe i turyst.; nad Jez. Solińskim (zbiornik retencyjny na Sanie) uzdrowisko Polańczyk; część B.Z. chroniona w Bieszczadzkim Parku Nar., który otaczają parki krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu. Przełęcz Użocka oddziela B.Z. od Bieszczad Wschodnich (na Ukrainie) z najwyższym szczytem Stoj (677 m). B.Z. wraz z sąsiednimi pasmami górskimi (na Ukrainie i Słowacji) wchodzą w skład międzynar. rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bieszczady, połonina Tarnicy i Szerokiego Wierchu, po prawej — za doliną Terebowca — Bukowe Berdo, w głębi Połonina Caryńskafot. M. Ostrowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bieszczady, Połonina Caryńska fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bieszczadzki Park Narodowy, Połonina Wetlińska fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bieszczady, widok na Wielką Rawkę. fot. M. Sętkowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wołosate, rezerwat torfowiskowy, Bieszczadyfot. J. Wolski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia