Tym

Encyklopedia PWN

malarz chiń., → Qi Baishi.
Te Kanawa
[ti kạ:nəuə]
Dame Kiri, ur. 6 III 1944, Gisborne k. Auckland,
nowozelandzka śpiewaczka (sopran liryczno-dram.), pochodzenia maoryskiego;
a friend to all is a friend to none
[ə frend tu o:l ız ə frend tu nan; ang.],
przyjaciel wszystkich jest przyjacielem nikogo.
Nguyen Truong To
[ŋujen czuoŋ to],
ur. 1828, zm. 1871,
doradca wietnamskiego ces. Tu Duca;
No To Co, początkowo pod nazwą Grupa Skifflowa Piotra Janczerskiego,
zespół wokalno-instrumentalny, zał. 1967;
business-to-business
[bı̣znəs tə bı̣znəs],
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia