Tym

Encyklopedia PWN

miesięcznik, wydawany od 1995 w Warszawie;
never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few
[nẹwər ın đə fi:ld əw hjụ:mən kọnflıkt uəz səu macz əud baı səu mẹni tu səu fju:; ang.],
nigdy na polach bitew tak liczni nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym;
never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee
[nẹwər send tu nə̣ur hum đə bel tolz ıt tolz fər đi:; ang.],
nie pytaj nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie (J. Donne).
Ngo Tat To, ur. 1894, Loc Ha (kanton Hoi Phu), zm. IV 1954,
pisarz wietn.;
ave, Caesar, morituri te salutant
[łac., ‘witaj, Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię’],
witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię — pozdrowienie wypowiadane przez wkraczających na arenę gladiatorów, przechodzących przed rozpoczęciem walk obok loży cesarskiej.
chiń. dowódca wojsk., → Zhu De.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia