Tym

Encyklopedia PWN

it’s a long way to Tipperary
[ıts ə loŋ ueı tə tıpərẹəri; ang., ‘daleka jest droga do Tipperary’],
daleka jest droga do domu, do celu (piosenka wojsk.).
pochodna n-tego rzędu, n-ta pochodna,
mat. n-ty wyraz w ciągu kolejnych pochodnych danej funkcji f: f ′(x) — pochodna 1. rzędu, f ″(x) — pochodna 2. rzędu, czyli pochodna pochodnej 1. rzędu itd.
power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely
[pạuər tendz tə kərạpt ənd ạ̈bsəlu:t pạuər kərạpts ạ̈bsəlu:tli; ang.],
władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny (J. Acton).
the only thing we have to fear is fear itself
[đi ounli ŧıŋ ui häw tə fıər ız fıər ıtsẹlf; ang.],
jedyną rzeczą, której musimy się bać, jest sam strach (z przemówienia prezydenta F.D. Roosevelta).
jezioro w Austrii i na Węgrzech, → Nezyderskie, Jezioro.
mong. instrument muz., chordofon smyczkowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia