Szwedzki

Encyklopedia PWN

kierunek badań ekonomicznych, zwany też szkołą sztokholmską, zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. przez szwedzkich ekonomistów;
Akademia Szwedzka, Svenska Akademien,
szwedz. akademia lit.-językowa, zał. 1786 w Sztokholmie przez króla Gustawa III na wzór Akademii Francuskiej,
wojny między Polską a Szwecją od połowy XVI w. do początku XVIII w. Przyczyną ich było dążenie Szwecji do opanowania południowo-wschodnich i południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, sprzeczne z interesami Polski w Inflantach i z jej próbami (od czasów Zygmunta II Augusta) prowadzenia własnej polityki morskiej (dominium maris Baltici); dodatkowym powodem wojen był konflikt dynastyczny.
mięsno-mleczna rasa bydła uzyskana w wyniku krzyżowania miejscowego szwedz. bydła czerwonego z rasami szorthorn i ayrshire
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia