Szwedzki

Encyklopedia PWN

język z grupy skand. (nordyckiej) języków germańskich;
Bank Szwedzki, Sveriges Riksbank,
bank centralny, założony 1668, z siedzibą w Sztokholmie;
specyficzny przełom lit. o podłożu kult.-polit.-nar., którego najważniejszą przyczyną była I wojna świat. i upadek Imperium Ros.
Szwedzka Królewska Akademia Nauk, Kungliga Svenska Vetenskapsakademien,
szwedzka akademia nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych i technicznych, założona 1739 w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk;
Szwedzka Partia Ludowa, szwedz. Svenska Folkpartiet, fiń. Ruotsalainen Kansanpuolue,
partia polit. ludności szwedzkiej w Finlandii, zał. 1906;
Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP),
szwedzka partia polit., zał. 1889.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia