Akademia Francuska
 
Encyklopedia PWN
Akademia Francuska, Académie française,
najstarsze francuskie towarzystwo naukowe, utworzone 1635, z siedzibą w Paryżu.
Pierwsza tego typu w czasach nowożytnych publiczna instytucja naukowa w Europie, finansowana przez państwo (akademia); zajmuje się językiem i literaturą francuską, wydaje słownik języka francuskiego (Dictionaire, wydanie 1 1694; ostatnie, 9. 1986); od 1795 wchodzi w skład Instytutu Francji; przyznaje corocznie odznaczenia i nagrody; członków Akademii Francuskiej, wybieranych przez kooptację, może być maksymalnie 40; piastują tę godność dożywotnio; zyskali sobie przydomek „czterdziestu nieśmiertelnych” (na pieczęci Akademii Francuskiej używanej do stemplowania dyplomów powołujących jej członków był wieniec z wawrzynu ze słowami: A l’immortalité ‘ku nieśmiertelności’), sami dokonują wyboru nowych członków na wakujące miejsca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia