Smoła węglowa

Encyklopedia PWN

chem. uboczny produkt odgazowania węgla, gł. kam., czarna, mazista ciecz;
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
Świętosławski Wojciech Alojzy, ur. 21 VI 1881, Kiryjówka (Ukraina), zm. 29 IV 1968, Warszawa,
polski fizykochemik.
benzopiren, C20H12,
związek organiczny, węglowodór aromatyczny o skondensowanych pierścieniach;
Hofmann August Wilhelm von, ur. 8 IV 1818, Giessen, zm. 5 V 1892, Berlin,
niem.chemik organik;
koks
[ang.],
substancja stała, porowata, składająca się gł. z pierwiastka węgla, zawierająca ponadto składniki mineralne (do 12% popiołu), wodę (5–10%), siarkę (do 1%), ślady fosforu oraz niewielkie ilości składników gazowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia