Raby

Encyklopedia PWN

rz., prawy dopływ Wisły, płynie z Pogórza Wiśnickiego przez Podgórze Bocheńskie i Niz. Nadwiślańską, w obrębie Kotliny Sandomierskiej, w woj. małopol.;
w. w woj. małopol., w pow. brzeskim (gmina Szczurowa), na Niz. Nadwiślańskiej, na pr. brzegu Raby, w pobliżu jej ujścia do Wisły;
wschodnia część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i Raby;
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
w. gminna w woj. małopol. (pow. myślenicki), nad potokiem Krzyworzeka (prawy dopływ Raby);
wschodnia część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, między dolinami: Raby i Dunajca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia