Pogórza Zachodniobeskidzkiego

Encyklopedia PWN

Zachodniobeskidzkie, Pogórze, czes. Podbeskydská pahorkatina,
północno-zachodnia część Zewn. Karpat Zachodnich, w Polsce i Czechach;
wschodnia część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i Raby;
wschodnia część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, między dolinami: Raby i Dunajca;
obszar wyżynno-pagórkowaty między Beskidami a Podkarpaciem Północnym;
Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia