Olzą

Encyklopedia PWN

Olza, czes. Olše,
rz. w Czechach i Polsce, prawy dopływ Odry, płynie z Beskidu Śląskiego przez Pogórze Śląskie do Kotliny Ostrawskiej, w woj. śląskim;
nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
Grim Emanuel, pseud. Ślązak, ur. 1 I 1883, Karwina, zm. 18 X 1950, Cieszyn,
pisarz i działacz społeczno-narodowy na Śląsku Cieszyńskim, ksiądz;
Jabłonków, Jablunkov,
m. we wschodnich Czechach (kraj morawsko-śląski), nad rzeką Olzą, w Beskidzie Śląskim, w pobliżu granicy z Polską;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia