Podkarpaciem Północnym

Encyklopedia PWN

obniżenie tektoniczne po zewn. stronie łuku Karpat Zachodnich, oddziela Zewn. Karpaty Zachodnie od wyżyn: Śląsko-Krak., Małopolskiej i Lubelsko-Lwowskiej, w Czechach, łączy się z Podkarpaciem Zachodnim, a na granicy z Ukrainą, z Podkarpaciem Wschodnim;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
woj. w południowej Polsce;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia