Podkarpacie Północne
 
Encyklopedia PWN
Podkarpacie Północne,
obniżenie tektoniczne po zewn. stronie łuku Karpat Zachodnich, oddziela Zewn. Karpaty Zachodnie od wyżyn: Śląsko-Krak., Małopolskiej i Lubelsko-Lwowskiej, w Czechach, łączy się z Podkarpaciem Zachodnim, a na granicy z Ukrainą, z Podkarpaciem Wschodnim;
wypełnione gł. osadami drobnookruchowymi miocenu o charakterze molasy, pochodzącymi z niszczenia wypiętrzających się Karpat; w części południowej występuje również częściowo sfałdowana formacja solonośna Wieliczki i Bochni; na północy — osady węglanowe i siarczanowe (gipsy), w zachodniej części złoża węgla kam., na wschodzie gaz ziemny; dzieli się na: kotliny — Ostrawską, Oświęcimską, Sandomierską; dwie ostatnie oddziela wąska Brama Krakowska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia