Uszwica
 
Encyklopedia PWN
Uszwica,
rz., prawy dopływ Wisły, płynie z Pogórza Wiśnickiego przez Podgórze Bocheńskie i Niz. Nadwiślańską, w obrębie Kotliny Sandomierskiej, w woj. małopol.;
dł. 61,2 km, pow. dorzecza 322 km2; wypływa kilkoma strumieniami na wys. ok. 500–550 m, na północno-zachodnich stokach góry Kobyła i 3 wielkimi łukami płynie na północ; dolina rzeki prawie bezleśna, jedynie na otaczających wzgórzach szczątki lasów; w górnej, południowej części dorzecza U., położonej między dorzeczem Raby i Dunajca, wiele wsi, które ze względu na klimat i krajobraz mają warunki dla rozwoju turystyki wypoczynkowej, a ze względu na zabytkowe obiekty — dla turystyki krajoznawczej; ujście na wys. ok. 182 m; średni roczny przepływ (1956–90) w Borzęcinie 2,46 m3/s; maks. amplituda wahań stanów wody 5,3 m; wody na ogół czyste; w dolnym biegu wały ochronne; ważniejsze dopływy: Wiśnica (Borowa), Uszew (Uszewka) (l.), Piekarski Potok, Złocki Potok (Niedźwiedź), Borowy Potok (Borowa) (pr.); nad U. leżą: Rajbrot, Lipnica Murowana, Uszew, Brzesko, Borzęcin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia