Podstawowe

Encyklopedia PWN

przemiana materii, która w określonych warunkach wystarcza do utrzymania organizmu przy życiu;
podstawowa opieka zdrowotna, opieka zdrowotna środowiskowa, opieka zdrowotna rodzinna,
koncepcja powszechnie dostępnej dla społeczności opieki med. w warunkach ambulatoryjnych, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania, a w uzasadnionych sytuacjach osób/rodzin także w warunkach domowych.
podstawowy proces, proces jednostkowy,
technol., chem. elementarny etap każdego procesu produkcyjnego stosowanego w przemyśle chem. i pokrewnych przemysłach przetwórczych;
biol. składowa ruchu lokomocyjnego w zachowaniu się taktycznym, czyli elazji, tj. w ruchu postępowym orientowanym przez tropo- lub telotaksję (taksje);
astr. kierunek, od którego mierzy się kąt będący jedną ze współrz. astr., określających położenie obiektu astr. na sferze niebieskiej;
ekon. wytwarzanie wyrobów zgodnych z profilem specjalizacyjnym przedsiębiorstwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia