kierunek podstawowy
 
Encyklopedia PWN
kierunek podstawowy,
astr. kierunek, od którego mierzy się kąt będący jedną ze współrz. astr., określających położenie obiektu astr. na sferze niebieskiej;
zwykle jest nim kierunek południowy, ku punktowi Barana lub ku centrum Galaktyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia