Podstawowe

Encyklopedia PWN

naukozn. nauk. prace badawcze, empiryczne i teoret., których bezpośrednim celem jest osiągnięcie postępu wiedzy spełniającej obowiązujące w danej dziedzinie i w danej epoce warunki naukowości przez odkrywanie nowych prawd, stawianie nowych hipotez, budowanie nowych teorii itp.;
jednostki miary wielkości podstawowych, przyjętych za niezależne w danym układzie wielkości;
algebry twierdzenie podstawowe, zasadnicze twierdzenie algebry,
mat. twierdzenie o istnieniu dla każdego wielomianu f(z) = anzn + ... + a1z + a0 stopnia n > 0, o współczynnikach zespolonych (liczby zespolone) takiej liczby zespolonej ξ, zw. pierwiastkiem wielomianu f, że f(ξ) = 0.
analizy twierdzenie podstawowe, twierdzenie Newtona–Leibniza,
mat. twierdzenie wyrażające związek między całką oznaczoną a funkcją pierwotną: jeśli F jest dowolną funkcją pierwotną f, to wówczas spełniony jest wzór .
mat. twierdzenie orzekające, że jeśli liczba naturalna dzieli iloczyn 2 liczb naturalnych i jest względnie pierwsza z jedną z nich, to dzieli drugą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia