Podolu

Encyklopedia PWN

Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
hetman wielki i kanclerz wielki koronny.
Żórawno, Żurawno, Żurawne, Zhuravne,
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na południe od Lwowa, na prawym brzegu Dniestru, powyżej ujścia Świczy.
Żuliński Tadeusz, pseud. Barski, Roman, ur. 28 V 1889, Lwów, zm. 5 XI 1915, Sewerynówka (Podole),
działacz niepodległościowy;
warzelnie i kopalnie soli na obszarach solonośnych Podkarpacia Wschodniego, od Tyrawy Solnej koło Sanoka przez Lacko, Starą Sól, Drohobycz, Stebnik, Kałusz, Dolinę do Kosowa koło Kołomyi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia