Podolu

Encyklopedia PWN

Wołoszynowski Julian, ur. 4 IV 1898, Serby (Podole), zm. 16 XII 1977, Warszawa,
pisarz;
Woytowicz Bolesław, ur. 5 XII 1899, Dunajowce (Podole), zm. 11 VII 1980, Katowice,
brat Stefanii, kompozytor, pianista i pedagog muzyczny.
archeol. kultura środkowej i późnej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza (XII–VI w. p.n.e.), rozwijająca się na terenie Wołynia i północnego Podola nad górnym Bugiem, Styrem, Horyniem i Seretem;
Zaborowski Tymon, ur. 18 IV 1799, Liczkowce k. Husiatyna (Podole), zm. 20 lub 28 III 1828, tamże,
poeta;
Zaleski Antoni, ur. 2 V 1858, Stodulce (Podole), zm. 9 VIII 1895, Warszawa,
pisarz i publicysta;
Zaręczny Stanisław, ur. 6 V 1848, Lwów, zm. 23 VII 1909, Wiedeń,
geolog, z zawodu nauczyciel gimnazjalny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia