Podolu

Encyklopedia PWN

Wiśniowski Sygurd, ur. 6 IV 1841, Paniowce Zielone (Podole), zm. 23 IV 1892, Lwów,
pisarz i podróżnik;
Wittlin Józef, ur. 17 VIII 1896, Dmytrów (Podole), zm. 28 II 1976, Nowy Jork,
pisarz.
Witwicki Stefan, ur. 13 IX 1801, Janów (Podole), zm. 15 IV 1847, Rzym,
poeta, publicysta;
wojny Rzeczpospolitej z Turcją toczone od końca XV w. do XVII w.
Wolfgang Jan Fryderyk, ur. 17 VI 1775, Łazów (Podole), zm. 17 V 1859, Połuknie k. Wilna,
farmaceuta i botanik;
dawna nazwa ludności rumuńskiej (z domieszką albańskiej i południowosłow.), przeważnie pasterskiej, która od XIV w. wędrowała wzdłuż Karpat od Podola, poprzez Beskidy, Gorce, część Podhala i Żywiecczyznę (XV–XVI w.), po Morawy i Śląsk Cieszyński, osiadając w nowych siedzibach na prawie wołoskim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia