Południowopodlaską

Encyklopedia PWN

Bug, ukr. Zachidnyj Buh, Zakhidnyi Buh, białorus. Buh, ros. Zapadnyj Bug,
rzeka na Ukrainie, Białorusi i w Polsce, do 1962 traktowana jako prawy dopływ Wisły, później uznana za lewy dopływ Narwi;
Krzna, Trzna,
rz., lewy dopływ Bugu; płynie przez Polesie Podlaskie i Niz. Południowopodlaską, w woj. lubelskim;
Liwiec, Liw,
rz., lewy dopływ Bugu, płynie przez Niz. Południowopodlaską i Niz. Środkowomazowiecką, w woj. mazowieckim;
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
Środkowomazowiecka, Nizina, Nizina Południowomazowiecka,
część Niziny Środkowopolskiej między Niziną Południowowielkopolską i Wzniesieniami Południowomazowieckimi na zachodzie i południowym zachodzie a Niziną Południowopodlaską na wschodzie oraz Niziną Północnomazowiecką na północy, gdzie wyraźną granicę tworzą skarpy dolin rzecznych Wisły, Narwi i Bugu;
część Niżu Środkowoeuropejskiego, między granicą zasięgu ostatniego zlodowacenia na północy a Sudetami i Wyż. Małopolską na południu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia