Środkowomazowiecka, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Środkowomazowiecka, Nizina, Nizina Południowomazowiecka,
część Niziny Środkowopolskiej między Niziną Południowowielkopolską i Wzniesieniami Południowomazowieckimi na zachodzie i południowym zachodzie a Niziną Południowopodlaską na wschodzie oraz Niziną Północnomazowiecką na północy, gdzie wyraźną granicę tworzą skarpy dolin rzecznych Wisły, Narwi i Bugu;
osią morfologiczną Niziny Środkowomazowieckiej jest dolina środkowej Wisły, do której zbiegają się doliny Narwi, Bugu, Pilicy i Bzury; dolinom towarzyszą rozległe równiny denudacyjne, położone niżej od otaczających je wysoczyzn; w obrębie Niziny Środkowomazowieckiej wyróżnia się podregiony: równiny — Kutnowską, Łowicko-Błońską, Warszawską, Kozienicką, Wołomińską i Garwolińską, Kotlinę Warszawską oraz doliny Dolnego Bugu i Środkowej Wisły; w północnej części Niziny Środkowomazowieckiej utworzono Kampinoski Park Narodowy, na wschodzie i południu od Warszawy — Mazowiecki Park Krajobrazowy, ponadto Chojnowski Park Krajobrazowy, Bolimowski Prak Krajobrazowy, Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych; główne miasta: Warszawa oraz Skierniewice, Pruszków, Sochaczew, Łowicz, Wołomin, Otwock, Puławy (na południowym skraju).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia