Pauliego

Encyklopedia PWN

Pauliego zakaz, zasada Pauliego,
fiz. podstawowa zasada fizyki kwantowej, wg której w układzie złożonym z identycznych cząstek o spinie połówkowym (fermionów) 2 cząstki nie mogą znajdować się w tym samym stanie kwantowym.
fiz. równanie różniczkowe pozwalające wyznaczyć prawdopodobieństwo pn tego, że dany proces Markowa w chwili t znajduje się w stanie n;
Pauli Wolfgang Wymowa, ur. 25 VIII 1900, Wiedeń, zm. 15 XII 1958, Zurych,
szwajcarski fizyk teoretyk, pochodzenia austriackiego.
Pauli Żegota, właśc. Ignacy Pauli, ur. 1 VII 1814, Nowy Sącz, zm. 20 X 1895, Kraków,
etnograf, historyk, bibliograf;
Häkkinen Mika Pauli, ur. 28 IX 1968, Helsinki,
fiński kierowca wyścigowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia