Panonii

Encyklopedia PWN

systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Omurtag, data ur. nieznana, zm. 831,
chan bułgarski od 816, syn Kruma;
Orestes, Flavius Orestes, data ur. nieznana, zm. 28 VIII 476,
ojciec ostatniego cesarza rzymskiego, Romulusa Augustulusa;
lud germański, wschodni odłam Gotów.
archeol. kultura wczesnej epoki brązu (ok. 2000–1600 p.n.e.), wydzielona na terenie Panonii, między Dunajem a Drawą;
Pribina, data ur. nieznana, zm. ok. 860,
książę słow. panujący przed 833 w Nitrze (w ob. Słowacji);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia