Panonii

Encyklopedia PWN

w starożytności nazwa Płw. Apenińskiego na południe od północnego łuku Apeninów, z wyłączeniem Galii Przedalpejskiej i Ligurii;
średniow. miara powierzchni rolnej;
Karnuntum, Carnuntum,
osada celtycka nad Dunajem, obecnie ruiny w Austrii (kraj związkowy Dolna Austria), na wschód od Wiednia, k. wsi Petronell;
archeol. kultura mieszkańców dawnej rzym. Panonii datowana na VI–VIII w.;
Longobardowie, Langobardowie,
plemię germańskie;
Marcjusz Turbo, Quintus Marcius Turbo, data ur. nieznana, zm. po 120,
oficer rzym.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia