Panonii

Encyklopedia PWN

Awarowie, słow. Obrzy,
azjat. związek plemienny, który we wczesnym średniowieczu wtargnął przez stepy nadkaspijskie do Europy;
archeol. kultura rozwijająca się w X–XII w. na terenie Panonii, Słowacji, Siedmiogrodu oraz w widłach Dunaju i Sawy;
Druzus Młodszy, Iulius Caesar Drusus, ur. 13 r. p.n.e., zm. 23 r. n.e.,
syn Tyberiusza i Wipsanii Agrypiny, mąż Liwilli, siostry Germanika, wódz rzym.
słynna rzym. kamea z sardonyksu o wymiarach 18,7 × 22,9 cm, z pocz. I w. n.e. (7–12? r. n.e.);
Honoriusz, Flavius Honorius, ur. 9 IX 384, zm. 15 VIII 423,
cesarz zachodniorzym. od 395,
Iliria, gr. Illyría, Illyrís, rzym. Illyria, Illyricum,
w starożytności kraina między Adriatykiem, rz. Morawą, Epirem a środkowym Dunajem, zamieszkana przez indoeur. Ilirów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia