Słowacji

Encyklopedia PWN

centralny bank Słowacji, założony 1 I 1993, z siedzibą w Bratysławie;
Komunistyczna Partia Słowacji (KPS), Komunistická strana Slovenska (KSS),
słowacka partia polit., zał. 1939 w konspiracji przez słowackich działaczy KP Czechosłowacji (KPCz), zdelegalizowanej 1938;
państwo w środkowej Europie, bez dostępu do morza
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia