Narodowy Bank Słowacji
 
Encyklopedia PWN
Narodowy Bank Słowacji,
centralny bank Słowacji, założony 1 I 1993, z siedzibą w Bratysławie;
jest autonomiczny, a jego głównym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen; zgodnie z ustawą Narodowy Bank Słowacji ma wyłączne prawo emisji pieniądza, kształtuje i prowadzi politykę pieniężną państwa, kontroluje, koordynuje obieg pieniądza i płynność finansową banków, sprawuje nadzór bankowy, reprezentuje państwo w międzynarodowych instytucjach finansowych i w imieniu rządu prowadzi rozliczenia na międzynarodowych rynkach finansowych; 2001 kapitał Banku wynosił 466,7 mld koron słowackich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia