Niemiecki

Encyklopedia PWN

Niemiecka Akademia Przyrodników — Leopoldina, niem. Deutsche Akademie der Naturforscher — Leopoldina, Leopoldnisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher,
najstarsze niem. towarzystwo nauk., zał. 1652 w Schweinfurcie;
Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa, niem. Deutsche Christliche Volkspartei (DCVP),
gł. reprezentacja polit. katolików niem. w Polsce;
Niemiecka, Nizina, Nizina Północnoniemiecka, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsche Tiefebene,
część Niz. Zachodnioeuropejskiej, w Niemczech, pomiędzy dolinami Odry i Nysy Łużyckiej na wschodzie a doliną Ems na zachodzie, morzami: Północnym i Bałtyckim na północy a Średniogórzem Niem. i Masywem Czeskim na południu;
Niemiecka Partia Ludowa, niem. Deutsche Volkspartei (DVP),
centroprawicowe ugrupowanie polityczne,
Niemiecka Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Arbeitspartei in Polen (DAP),
partia o charakterze socjaldemokr. zał. 1922 w Łodzi;
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Deutsche Demokratische Republik (DDR),
→ Niemcy (Historia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia