Niemiecki

Encyklopedia PWN

Niemiecki Instytut Normalizacyjny, niem. Deutsches Institute für Normung (DIN),
stowarzyszenie z siedzibą w Berlinie zajmujące się opracowywaniem i publikowaniem norm (oznaczanych symbolem DIN) i kontrolą jakości wyrobów, badaniami przem., a także pracami nauk.-badawczymi;
Niemiecki Związek Celny, niem. Deutscher Zollverein,
handl.-polit. organizacja państw północnych i środkowychj Niemiec;
Niemiecki Związek Kulturalny i Gospodarczy, niem. Deutscher Kultur und Wirtschaftsbund (DKuWB),
liberalno-mieszczańskie ugrupowanie niem. mniejszości w II RP, zał. 1929 w Łodzi;
Niemiecki Związek Ludowy w Polsce, niem. Deutscher Volksverbund in Polen (DV),
partia polit. mniejszości niem. w II RP, powstała 1924 w Łodzi;
Związek Niemiecki 1815–66, niem. Deutscher Bund,
luźna konfederacja państw niemieckich, utworzona na kongresie wiedeńskim na mocy aktu 8 VI 1815;
Ludwik II Niemiecki, z dyn. Karolingów, ur. ok. 805, zm. 28 VIII 876, Frankfurt n. Menem,
król wschodniofrankijski od 843, syn Ludwika Pobożnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia