Niemcy

Encyklopedia PWN

Fort VII w Poznaniu,
warownia pruska z poł. XIX w.; 1939–44 hitlerowski obóz przejściowy i więzienie policyjne;
nurt w fotografii świat. dominujący w 2. poł. lat 80. i w latach 90. XX w.;
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
fototelegrafia
[gr.],
telegrafia kopiowa odcieniowa, telekopia odcieniowa,
dziedzina symilografii, w której przy przesyłaniu obrazów nieruchomych wykorzystuje się metody fotograficzne;
Franciszek z Asyżu, Biedaczyna z Asyżu, Franciszek Seraficki, właśc. Giovanni Bernardone, święty, ur. ok. 1181, Asyż, zm. 3 X 1226, tamże (Porcjunkula),
włoski zakonnik i kaznodzieja; założyciel zakonów: franciszkanów, klarysek oraz tercjarzy.
Franciszkowe Łaźnie, Františkovy Lázně,
m. w północno-zachodnich Czechach, w kraju karlowarskim, w pobliżu granicy z Niemcami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia