Niemcy

Encyklopedia

nazwa ciał parlamentarnych w wielu państwach;
Zinowjew Aleksandr A., ur. 29 X 1922, Pachtino, zm. 10 V 2006, Moskwa,
ros. pisarz, logik;
Zittau
[cı̣tau] Wymowa,
m. w Niemczech, → Żytawa.
organizacja pol. na Mazurach, z siedzibą w Szczytnie, działała 1923–28
organizacja pol. na Mazurach;
zootrop
[gr. zoṓn ‘stworzenie’, ‘obraz’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
zoetrope, daedalum, ang. wheel of life,
urządzenie służące do uzyskiwania ruchomego obrazu, skonstruowane 1834 przez ang. matematyka W.G. Hornera (nazwane przez niego „daedalum”);
Zunz Leopold, ur. 10 VIII 1794, Detmold, zm. 18 III 1886, Berlin,
żyd. uczony, badacz piśmiennictwa judaizmu, nauki i kultury żydowskiej;
niem. socjalist. organizacja robotnicza, wyłoniona VI 1847 w Londynie z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa ze Związku Sprawiedliwych;
niejawna, elitarna organizacja polit., utworzona na pocz. XI 1918 przez działaczy Związku Młodzieży Polskiej „Zet”;
organizacja polonijna, powstała 1950 w Niemczech, w wyniku rozłamu w reaktywowanym po wojnie ZPwN na tle stosunku do PRL; siedziba w Hamburgu, następnie Bochum, Recklinghausen;
tajna organizacja niem. emigrantów, zał. 1836 we Francji;
organizacja socjalist., utworzona XI 1892 w Paryżu na zjeździe założycielskim PPS;
Zygmunt I Luksemburski, ur. 15 II 1368, Norymberga(?), zm. 9 XII 1437, Znojmo,
król Węgier, król rzymsko-niemiecki, cesarz, król Czech.
ludzie żyjący z jałmużny;
Żółkiewska Wanda, ur. 10 I 1912, Warszawa, zm. 26 VIII 1989, tamże,
pisarka;
kultura muzyczna Żydów.
teatr tworzony przez Żydów w języku hebrajskim i jidysz, jako forma kultury świeckiej.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia